Nyheter
 • Jobbar du målmedvetet på att öka tillväxten i skogen?

  I så fall hur? Väljer du särskilt plantmaterial? Provar du dikning eller särskilda skötselmetoder? Håller du koll på de senaste rönen? Eller litar du till naturen själv? Eller bryr du dig inte om kubikmeter? Svara på Månadens fråga!
 • Annons
 • ”Överraskande inventeringspaus”

  - Skogsstyrelsens besked om att pausa arbetet med nyckelbiotoper i nordväst är mycket överraskande. Beslutet bidrar till att försvåra att kunna leva upp till de av riksdagen beslutade miljömål som är styrande för Skogsstyrelsens verksamhet, skriver WWF i en replik till Skogsstyrelsen.
 • Utredningen av skogsvårdslagen förlängs

  Regeringen har beslutat att förlänga utredningen ”Rättslig översyn av skogsvårdslagen”. Utredningen ska nu slutredovisas den 15 oktober 2017.
 • Annons
 • Internationell brobyggare får skogspriset

  I dag är det den internationella skogsdagen. Det firar Föreningen Skogen genom att uppmärksamma Emma Berglund som belönas med Greve Carl Bernadottes skogspris.
 • Ulf Gabrielsson

  Ett liv med skog – trots allt

  FÅNGAD. Han började som skogshuggare, men tänkte inte ägna sitt yrkesliv åt skog. Nu exporterar jägmästaren Ulf Gabrielsson svenskt virke till Nordafrika och Mellanöstern.
 • Annons
 • De avverkar träd - för klimatets skull

  I dag vill Skogsentreprenörerna uppmärksamma Internationella skogsdagen. De passar på att belysa klimatnyttan som svensk skogsbruk bidrar med. – Det görs både genom att plantera nya träd varje år – och genom att avverka, säger Skogsentreprenörernas vd Anna Furness.
 • Betor kan ge betesskador

  Att försöka avleda älgen från skogsplantor med energirikt foder som betor, potatis och morötter kan ge motsatt effekt. Man kan säga att ett bett av stödutfodringen kan leda till ett bett mer i produktionsskogen, säger forskningsledare Annika Felton vid SLU Skog Alnarp.
 • Annons
 • App visar skog med höga naturvärden

  En app som gör det lättare att hitta skogsområden med höga naturvärden vann innovationstävlingen Hack for Sweden.
 • ”Vi tar självklart ansvar för naturvården”

  DEBATT Vi kommer självklart att fortsätta ta vårt ansvar för naturvården i Jämtland och Härjedalen. Och vi bidrar gärna med vår kunskap om nyckelbiotoper i regionala samverkansmöten. Det skriver representanter för skogsnäringen med anledning av att Skogsstyrelsen stoppat inventeringarna av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.
 • Annons
 • "EU vill inte ha avverkningstak"

  DEBATT EU kommer inte att sätta ett tak för hur mycket skog som får avverkas i Sverige. Det hävdar Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens kontor i Sverige, i en replik till LRF i Dagens Industri.

Sidor