Nyheter
 • Skogvårdslag förstärker konflikt

  DEBATT Skogsvårdslagstiftningens brister gör att konflikten mellan renskötsel och skogsbruk förstärks. Det finns inga tydliga bestämmelser för hänsyn eller kompensation för skada. Det skriver Malin Brännström, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, i Altinget.
 • Annons
 • Gustav Melin vd, Svebio 

  Biodrivmedel för en euro

  BIOEKONOMI. "Biomassan är inte den begränsande faktorn och därför kommer man att kunna producera biodrivmedel för en euro per liter inklusive moms."
 • Skogsavverkning skadar ofta fornfynd

  Nästan var sjätte lämning i skogen med spår av vår historia, har skadats i samband med skogsavverkning, visar Skogsstyrelsens senaste granskning. Samtidigt är skillnaderna mellan landsdelarna stora.
 • Annons
 • Färre arbetsolyckor men mer stress

  Arbetsolyckorna blir färre men stress och hård arbetsbelastning ökar. Det visar fackföreningen GS miljörapport.
 • Ta tallstekeln med ro

  Kategorier: Tallstekel, Skogsstyrelsen
  Just nu pågår ett omfattande angrepp av röd tallstekel på många håll i södra Sverige. Det handlar om larver som äter upp tallarnas barr. Skogsstyrelsens ger dock lugnande besked till markägarna.
 • Annons
 • Forskning om skogsskador får EU-stöd

  Mittuniversitetet får 6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om klimatrelaterade skogsskador. Projektet har en total budget på 13 miljoner kronor.
 • Waldwirtschaft aber natürlich

  Kan Sverige lära något av skogsbruket i våra grannländer?

  Vad händer i övriga Norden och Östersjöregionen som vi skulle kunna ta efter? Eller inte? Inom politik, skötsel, planering? Smarta marknadslösningar? Vad kan Sverige lära av våra grannar? Svara på Månadens fråga och berätta!
 • Annons
 • Få har koll på skogens nytta

  Sju av tio svenskar besöker skogen varje vecka. Men få har koll på vad skogen används till.
 • Örjan Holmberg

  Skogsbruksvardag blir journalistik

  UTBILDNING. Hur länge kan en välta ligga vid vägen innan ­virket tar stryk? Det vardagliga stod i centrum när journalister gick på kurs arrangerad av Föreningen Skogen och Föreningen skogs-och lantbruksjournalister.
 • Annons
 • Fågel ger fin planteringshjälp

  Nötskrikan kan hjälpa till att plantera ek. Försök visar att fågeln hjälper till att sprida ekollon varav ett stort antal gror till plantor, enligt SLU Alnarp.

Sidor