Utgivningsplan

 

Tidningen SKOGEN 2017

Nummer Tema Mtr
dag
Utgiv.
dag
1 Använd mer skog 9/1 27/1
2 Gallring 7/2 27/2
3 Skogsekonomi 7/3 27/3
4 Odla mer skog 5/4 27/4
5 Skogsmaskiner (Mässnummer) 8/5 29/5
6-7 Skogens folk 7/6 27/6
8 Skog i grannland 7/8 28/8
9 Natur och viltvård 7/9 27/9
10 Virkesaffären 9/10 27/10
11 Entreprenörerna 7/11 27/11
12 Skogsägarna 6/12 27/12