Jämför köparnas virkespriser!

Liten välta, Foto: Bengt Ek
Foto: Bengt Ek

Nu är det enklare att följa marknadsutvecklingen med hjälp av SKOGENs prisjämförelser.

Under de gångna åren har vi redovisat kubikmeterpriset på en stock sågtimmer av en viss längd och diameter. Listorna visade förändringarna i virkespriserna, men var ingen säker indikation på vem som betalar bäst. När en köpare betalade extra mycket för till exempel grövre sågtimmer så märktes inte det.

Nu redovisar vi i stället vad prislistorna ger per kubikmeter timmer i en ”normal” skog. Prispåslag för vissa dimensioner får därför genomslag i listan.

Så här går det till. Skogssverige har enats om så kallade stambankar, något man kan kalla typbestånd. De är ett tänkta bestånd som är resultatet av flera års avverkningsstatistik av miljontals träd. Vi har valt stambank VMF Qbera Mellansverige. Med den kan vi beräkna vad prislistan ger för sammanvägt virkespris, alltså timmer pris och massavedspris, vid avverkning av ett sådant bestånd.

Jämförpriser

År 2017
År 2016
År 2015
År 2014
År 2013
År 2012
År 2011
År 2010

Förklaringar

Så fungerar SKOGENs jämförpriser  
Så testar SKOGEN prislistorna

Artiklar och tips 

Ek är hårdvaluta
Köpa skog i Lettland?
Södras nya mätsystem skapar oro
Sverige med i landgrabbningen
Bara en kvalitetsklass i Värö
Humbug med flispriser snart borta
Jämförpriser på grot och flis
Vad blir nettot?