Personal

Under perioden 10 juli till 1 augusti är vårt kontor och växel stängd.
Välkommen åter 2 augusti!


 

Du når oss på adress

Föreningen Skogen / Tidningen SKOGEN
Box 1159
111 81 Stockholm
Tel: 08-412 15 00
Fax: 08-412 15 10
E-post: info@skogen.se

Övriga kontaktuppgifter

LEDNING
Bengt Ek

Bengt Ek
Chefredaktör och VD
Telefon: 08-412 15 30
E-post: bengt.ek@skogen.se

KUNDTJÄNST
Anna Stålhand

Anna Stålhand
Kundtjänst/Prenumerationer
Telefon: 08-412 15 80
E-post: anna.stalhand@skogen.se

ANNONSFÖRSÄLJNING
Thomas Bogár

Thomas Bogár
Annonser - Advertising
Telefon: 08-412 15 50
E-post: thomas.bogar@skogen.se

ÖVRIG PERSONAL
Anders Danielsson Anders Danielsson
Redaktionssekreterare
Telefon: 08-412 15 35
E-post: anders.danielsson@skogen.se
Bildbyrån: www.skogenbild.com
Anna Karlsson

Anna Karlsson
Projektledare/Ekonomi
Telefon: 08-412 15 95
E-post: anna.karlsson@skogen.se

Anna Malmström

Anna Malmström
Projektledare
Skogen i Skolans projekt Storstadssatsning
Telefon: 070-486 55 12
Epost:  anna.malmstrom@skogen.se

Anna Malmström

Anna Steinwall
Verksamhetsledare Skogen i Skolan
Telefon: 08-412 15 60
Epost:  anna.steinwall@skogen.se

Annika Perslid

Annika Perslid
Webbansvarig / Annonsproduktion
Telefon: 08-412 15 70
E-post: annika.perslid@skogen.se

David Persson
Marknadsföringsansvarig
Telefon: 08-412 15 20
E-post: david.persson@skogen.se
Gunilla Häggström

Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig: Skogen i Skolan och SkogsSverige
Telefon: 08-412 15 90
E-post: gunilla.haggstrom@skogen.se

Karin Lepikko Karin Lepikko,
Reporter/Opinionsbildning
Telefon: 08-412 15 25
E-post: karin.lepikko@skogen.se
Rose-Marie Högberg

Rose-Marie Högberg
Ekonomichef
Telefon: 08-412 15 95
E-post: Rose-Marie.Hogberg@skogen.se