Här är styrelsen

Föreningen Skogens styrelse

Föreningen Skogens styrelse, fr o m årsmötet 2017-04-24
Ordförande, 9 ledamöter samt vd = 11.

ORDFÖRANDE INTILL ÅRSMÖTET 2018

Monika Stridsman
Stockholm
Tel: 070-9603750
E-post: monika_stridsman@hotmail.com
Läs mer: Det här är jag.

VERKSTÄLLANDE LEDAMOT OCH SEKRETERARE

Bengt Ek, vd   
Föreningen Skogen
Box 1159, 111 81  STOCKHOLM
Tel: 08-412 15 30
Mobil: 070-54 678 90
E-post: bengt@skogen.se
Läs mer: Det här är jag.

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 2019

Anders Abrahamson, skogsägare
Månvägen 3, 181 33  LIDINGÖ
Tel: 08-767 81 08
Mobil: 070-541 33 66   
E-post: abrahamson.anders@gmail.com
Läs mer: Det här är jag.

Anna Furness, vd
SMF Skogsentreprenörerna
Box 55680, 103 15 STOCKHOLM
Tel: 08-655 41 90
Mobil: 070-490 52 18
E-post: anna.furness@skogsentreprenad.nu
Läs mer: Det här är jag.

Hans-Jöran Hildingsson, Senior Advisor
Skogssällskapet AB
Box 11374, 402 28  GÖTEBORG
Tel: 031-335 66 31  
Mobil: 070-683 61 19
E-post: hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se
Läs mer: Det här är jag.

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 2018

Marianne Eriksson
Mobil: 0730-97 76 01
E-post: marianneeriksson063@gmail.com
Twitter: @MarianneErikss1
Läs mer: Det här är jag.

Per Hultengård, chefsjurist
Tidningsutgivarna
Box 22500, 104 22  STOCKHOLM
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
E-post: per.hultengard@tu.se
Läs mer: Det här är jag.

Björn Lyngfelt, informationsdirektör    
SCA Forest Products AB
851 88  SUNDSVALL
Tel: 060-19 34 98
Mobil: 070-626 82 23
E-post: bjorn.lyngfelt@sca.com
Läs mer: Det här är jag.

Jonas Rönnberg, docent
SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Box 49, 230 53  ALNARP
Tel: 040-41 51 79
Mobil: 070-672 76 43
E-post: jonas.ronnberg@ess.slu.se
Läs mer: Det här är jag.

Marie Wickberg, Kommunikationschef
Skogsägarna Mellanskog
Box 127, 751 04 Uppsala
Tel: 010-482 80 42
E-post: marie.wickberg@mellanskog.se
Läs mer: Det här är jag.

Åsa Willen, Affärsområdeschef
Handelsbanken, Skog och Lantbruk
Torsgatan 14, 103 70 STOCKHOLM
Tel: 08-701 00 79
Mobil: 070-600 56 90
E-post: aswi01@handelsbanken.se
Läs mer: Det här är jag.


REVISORER
Intill årsmötet 2018

Ordinarie:

Bengt Larsson, auktoriserad revisor
Advertus Revision AB
Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma
Mobil: 070-924 57 70
E-post: bengt@advertus.se

Sten Jonsson, förtroendevald revisor
Gulsporregatan 17, 653 45 Karlstad
Tel: 070 322 65 12
E-post: jonsson.sten@telia.com

Personliga suppleanter:

Tommy Holm, auktoriserad revisor
Tommy Holm Revisionsbyrå AB,
Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma
Mobil: 070-634 54 80
E-post: tommy@holmrevision.se

Elin Beckman, förtroendevald revisor
Mellanskog
Dag Hammarskjölds väg 60, 752 37 Uppsala
Mobil: 070-345 69 70
E-post: elin.beckman@mellanskog.se


VALBEREDNING
Intill årsmötet 2018

Sten Frohm (sammankallande)
LRF Skogsägarna, 105 33 STOCKHOLM
Tel: 08-787 58 91
Mobil: 070-540 38 80
E-post: sten.frohm@lrf.se

Birgitta Naumburg
KSLA
Box 6806, 113 86 STOCKHOLM
Tel: 08-54 54 77 07
Mobil: 070-661 14 71
E-post: birgitta.naumburg@ksla.se

Linda Eriksson
Skogsindustrierna
Box 55525, 102 04 STOCKHOLM
Tel: 08-762 72 09
Mobil: 070-670 72 09
E-post: linda.eriksson@skogsindustrierna.org

Erik Viklund
Skogforsk
Uppsala Science Park, 751 83  UPPSALA
Tel: 018-18 85 40
Mobil: 070-234 60 76
E-post: erik.viklund@skogforsk.se