Dragkamp istället för beslut om skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Inom regeringskansliet verkar det tyvärr pågå en dragkamp om skogen vilket leder till att nödvändiga beslut uteblir, skriver Jonas Eriksson, näringspolitisk redaktör, i Norra Skogsmagasinet.

Regeringen verkar ha svårt att komma överens om skogsfrågorna. Miljöministern, Karolina Skog, signalerade för en tid sedan att artskyddsförordningen inte ska utredas, trots att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen uppmanat regeringen att tillsätta en utredning för att säkerställa att artskyddsförordningen är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Landsbygdsminister Sven Erik Bucht, menade istället att frågan fortfarande bereds inom regeringskansliet. Även när det gäller det nationella skogsprogrammet verkar regeringspartierna ha svårt att komma överens. 

Annons
Annons

Men den kanske mest häpnadsväckande frågan just nu är ändå utvecklingen i den fjällnära skogen. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har stoppat all utbetalning till skogsägare som nekas avverkningstillstånd enligt 18 § skogsvårdslagen. Trots att det tydligt framgår att skogsägare som nekas tillstånd att avverka, enligt 19 § skogsvårdslagen har rätt till ersättning. 

Läs Jonas Eriksson i Norra Skogsmagasinet

Publicerad:
 • Skogvårdslag förstärker konflikt

  DEBATT Skogsvårdslagstiftningens brister gör att konflikten mellan renskötsel och skogsbruk förstärks. Det finns inga tydliga bestämmelser för hänsyn eller kompensation för skada. Det skriver Malin Brännström, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, i Altinget.
 • Annons
 • Biodrivmedel för en euro

  BIOEKONOMI. "Biomassan är inte den begränsande faktorn och därför kommer man att kunna producera biodrivmedel för en euro per liter inklusive moms."
 • Skogsavverkning skadar ofta fornfynd

  Nästan var sjätte lämning i skogen med spår av vår historia, har skadats i samband med skogsavverkning, visar Skogsstyrelsens senaste granskning. Samtidigt är skillnaderna mellan landsdelarna stora.
 • Annons
 • Färre arbetsolyckor men mer stress

  Arbetsolyckorna blir färre men stress och hård arbetsbelastning ökar. Det visar fackföreningen GS miljörapport.
 • Ta tallstekeln med ro

  Kategorier: Tallstekel, Skogsstyrelsen
  Just nu pågår ett omfattande angrepp av röd tallstekel på många håll i södra Sverige. Det handlar om larver som äter upp tallarnas barr. Skogsstyrelsens ger dock lugnande besked till markägarna.
 • Annons